Staff

Management

 • Patty Stidham

  Patty Stidham

  General Manager

  276-666-8372
  Email Me
  Patty Stidham

  Patty Stidham

  General Manager

Sales

 • Larry Cope

  Larry Cope

  Sales Consultant

  (276) 666-8361
  Email Me
  Larry Cope

  Larry Cope

  Sales Consultant

 • Billy Marshall

  Billy Marshall

  Sales Consultant

  276-666-8386
  Billy Marshall

  Billy Marshall

  Sales Consultant

 • Jessica Mathis

  Jessica Mathis

  Sales Consultant

  (276) 201-2242
  Email Me
  Jessica Mathis

  Jessica Mathis

  Sales Consultant

 • Danny Jeffries

  Danny Jeffries

  Sales Consultant

  (276) 201-2240
  Email Me
  Danny Jeffries

  Danny Jeffries

  Sales Consultant

 • Shannon Weddel

  Shannon Weddel

  Sales Consultant

  276-666-8341
  Email Me
  Shannon Weddel

  Shannon Weddel

  Sales Consultant

 • Elijah McCall

  Elijah McCall

  Sales Consultant

  276-666-8387
  Email Me
  Elijah McCall

  Elijah McCall

  Sales Consultant

 • Bryson Smith

  Bryson Smith

  Sales Consultant

  276-627-3633
  Email Me
  Bryson Smith

  Bryson Smith

  Sales Consultant

Service

 • Brandie Turner

  Brandie Turner

  Service Manager

  Email Me
  Brandie Turner

  Brandie Turner

  Service Manager

 • Beth Emmert

  Beth Emmert

  Service Advisor

  (276) 632-9741
  Beth Emmert

  Beth Emmert

  Service Advisor

 • Chrissie Watkins

  Chrissie Watkins

  Service Advisor

  (276) 632-9741 ext 5041
  Chrissie Watkins

  Chrissie Watkins

  Service Advisor

Parts

 • Joey Hall

  Joey Hall

  Parts Manager

  Joey Hall

  Joey Hall

  Parts Manager

Finance

 • Don Mills

  Don Mills

  Finance Manager

  276-2012251
  Email Me
  Don Mills

  Don Mills

  Finance Manager

Search
Contact
Glovebox
Search
Contact Us
Glovebox
Nelson Honda 36.6551786, -79.8789514.